Med hjälp av bokstäverna c, i, d, e, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cider (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

eric (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ide (3)red (3)rid (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

cd (9)de (2)di (2)dr (2)ed (2)er (2)id (2)