Med hjälp av bokstäverna c, h, o, c, k, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chocka (23)

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

chock (22)coach (21)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hack (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ack (11)hak (5)och (12)ock (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ca (9)ha (3)ho (4)ko (4)ok (4)