Med hjälp av bokstäverna c, h, o, c, k kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chock (22)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

och (12)ock (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ho (4)ko (4)ok (4)