Med hjälp av bokstäverna c, h, i, l, i, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chilin (14)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chili (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lin (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cl (9)il (2)in (2)ni (2)