Med hjälp av bokstäverna c, h, i, l, i kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chili (13)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cl (9)il (2)