Med hjälp av bokstäverna c, h, i, l, e, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chiles (14)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chile (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lies (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

hel (4)hes (4)lie (3)sic (10)sil (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

cl (9)el (2)il (2)is (2)le (2)se (2)si (2)