Med hjälp av bokstäverna c, h, i, l, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chile (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hel (4)lie (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cl (9)el (2)il (2)le (2)