Med hjälp av bokstäverna c, h, i, c, t kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chict (20)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chic (19)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cth (11)hit (4)