Med hjälp av bokstäverna c, h, i, c, k kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chick (21)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chic (19)