Med hjälp av bokstäverna c, h, i, c, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chica (20)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chic (19)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ai (2)ca (9)ha (3)