Med hjälp av bokstäverna c, h, e, c, k kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

check (21)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ek (3)