Med hjälp av bokstäverna c, h, a, r, m kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

charm (14)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

harm (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

arm (4)har (4)ram (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ar (2)ca (9)cm (10)ha (3)hm (4)