Med hjälp av bokstäverna c, h, a, r, a, d kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

charad (14)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

rada (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ada (3)dra (3)har (4)rad (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ar (2)ca (9)cd (9)dr (2)ha (3)