Med hjälp av bokstäverna c, h, a, n, s, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chansa (14)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chans (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

anas (4)ansa (4)hans (5)hasa (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ana (3)ans (3)han (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

an (2)as (2)ca (9)ha (3)sa (2)