Med hjälp av bokstäverna c, h, a, n, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chans (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hans (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ans (3)han (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

an (2)as (2)ca (9)ha (3)sa (2)