Med hjälp av bokstäverna c, e, r, a, t kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

carte (12)cerat (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

aret (4)reta (4)trea (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

art (3)era (3)ert (3)etc (10)rea (3)tar (3)ter (3)tre (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ar (2)ca (9)er (2)ta (2)te (2)