Med hjälp av bokstäverna c, e, n, t, e, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

center (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

etern (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

eten (4)eter (4)nere (4)rent (4)teer (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

ene (3)ert (3)etc (10)ner (3)ren (3)ten (3)ter (3)tre (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

en (2)er (2)nr (2)te (2)