Med hjälp av bokstäverna c, e, l, l, o kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cello (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cell (11)olle (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

leo (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cl (9)el (2)le (2)lo (3)