Med hjälp av bokstäverna c, e, l, l, e, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

celler (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

eller (5)reell (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cell (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ler (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cl (9)el (2)er (2)le (2)