Med hjälp av bokstäverna c, e, l, l, e, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cellen (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ellen (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cell (11)elen (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ene (3)len (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cl (9)el (2)en (2)le (2)