Med hjälp av bokstäverna c, e, l, l kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cell (11)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

cl (9)el (2)le (2)