Med hjälp av bokstäverna c, e, d, e, r, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cedern (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ceder (12)neder (5)nedre (5)reden (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

eden (4)eder (4)ende (4)nere (4)rede (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

den (3)ene (3)ned (3)ner (3)red (3)ren (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

cd (9)de (2)dn (2)dr (2)ed (2)en (2)er (2)nr (2)