Med hjälp av bokstäverna c, e, d, e, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ceder (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

eder (4)rede (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

red (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

cd (9)de (2)dr (2)ed (2)er (2)