Med hjälp av bokstäverna c, a, r, m, e, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

carmen (14)

5 - Ord bestående av bokstäver  (4)

armen (6)maner (6)menar (6)ramen (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (10)

amen (5)aren (4)arme (5)arne (4)enar (4)eran (4)mena (5)mera (5)rean (4)rena (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (12)

anm (4)arm (4)ena (3)era (3)man (4)men (4)mer (4)ner (3)ram (4)rea (3)rem (4)ren (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

an (2)ar (2)ca (9)cm (10)en (2)er (2)nr (2)