Med hjälp av bokstäverna c, a, r, l, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

carls (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

carl (11)lars (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ars (3)ras (3)sal (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

al (2)ar (2)as (2)ca (9)cl (9)la (2)sa (2)