Med hjälp av bokstäverna c, a, r, i, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

carin (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

iran (4)rica (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

air (3)ian (3)nia (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ai (2)an (2)ar (2)ca (9)in (2)ni (2)nr (2)