Med hjälp av bokstäverna c, a, p, i, t, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

capita (16)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

apati (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

apat (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

apa (6)atp (6)pia (6)tia (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ai (2)ca (9)pc (12)pi (5)ta (2)