Med hjälp av bokstäverna c, a, n, c, e, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cancer (20)

4 - Ord bestående av bokstäver  (6)

aren (4)arne (4)enar (4)eran (4)rean (4)rena (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ena (3)era (3)ner (3)rea (3)ren (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

an (2)ar (2)ca (9)en (2)er (2)nr (2)