Med hjälp av bokstäverna c, a, m, p, a, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

campar (17)

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ampra (9)campa (16)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

apar (7)arma (5)para (7)rama (5)ramp (8)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

apa (6)arm (4)par (6)ram (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)ca (9)cm (10)pc (12)pm (6)pr (5)