Med hjälp av bokstäverna c, a, m, p, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

campa (16)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

apa (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ca (9)cm (10)pc (12)pm (6)