Med hjälp av bokstäverna c, a, f, �, �, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fat (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ca (9)ta (2)