Med hjälp av bokstäverna c, a, f, �, �, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fas (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

as (2)ca (9)sa (2)