Med hjälp av bokstäverna c, a, f, �, �, �, �, �, � kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ca (9)