Med hjälp av bokstäverna c, a, e, s, a, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

caesar (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (8)

area (4)asar (4)asea (4)eras (4)rasa (4)reas (4)resa (4)sara (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ars (3)era (3)ers (3)ras (3)rea (3)res (3)ser (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)as (2)ca (9)er (2)sa (2)se (2)